Kalender (Romklass Kalender)

Institutionens gemensamma kalender för möten och evenemang ser du via Outlook eller Outlook Web App. Se instruktion: Lägga till en gemensam kalender i Outlook (712 Kb) .

Vill du lägga in information i kalendern kontakta din närmaste chef.