Miljönyheter maj 2017 (135 Kb)

Universitetet är miljöcertifierat  och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågan och miljöhänsyn är en del i vårt vardagliga arbete.

Mål för universitet är att minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Negativ påverkan uppstår när vi exempelvis reser i tjänsten eller inte tar miljöhänsyn vid inköp. Den positiva när vi utbildar eller sprider kunskap i frågor inom miljö och hållbar utveckling.

Parollen ”att det ska vara lätt att vara miljövänlig” är central för universitetets miljöarbete.

Källa: Miljöwebben

Stockholms universitet Miljöwebb: www.su.se/miljo/
Stockholms universitets miljöpolicy  
Avfallshantering (film) "Vad gör vi med avfallet?"  (manustext till filmen, pdf-fil)
Miljöhandlingsplan 2017 (250 Kb)
Minnesanteckningar ledningsgenomgång 2017 (78 Kb)
Institutionens miljörepresentant: Mickaëlle Cedergren