Italienska

  Studier i italienska vid Stockholms universitet

  Intresset för Italien är i dag mycket stort, och italienska talas som modersmål av cirka sjuttio miljoner människor. Drygt sextio miljoner av dem bor i Italien och Schweiz, men språket talas också i länder som Argentina, Australien, USA, Kanada, Eritrea, Somalia och Libyen. Det är dessutom mycket populärt som främmande språk för människor runt om i världen.‪ ‪På arbetsmarknaden är det en merit att kunna italienska om man t.ex. vill arbeta med turism, undervisning, juridik, journalistik, förlagsverksamhet, mode och design. Italien är en av världens största ekonomier och en av Sveriges viktigaste handelspartner. Över 200 svenska företag finns representerade i Italien, vilket gör att det finns en efterfrågan inom näringslivet på goda kunskaper i italienska, liksom på tolkar och översättare.‪

  Aktuella utbildningar i italienska

  Kontakt

  Besöksadress
  Romanska och klassiska institutionen
  Universitetsvägen 10 B, plan 4 & 5
  Frescati, Stockholm

  Studentexpedition
  expedition.romklass@su.se

  Studievägledare
  Gunnel Näsman

  Prefekt
  prefekt.romklass@su.se

  Studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå
  studierektor.romklass@su.se

  Studierektor på forskarnivå
  studierektoruf.romklass@su.se