Latin

Aktuella utbildningar i latin

Latin – kurser på avancerad nivå

Grekiskan har ett utbud av kurser på avancerad nivå inom både språkvetenskap och litteraturvetenskap. Ett urval programkurser är sökbara inför varje termin.

Kontakt

Besöksadress
Romanska och klassiska institutionen
Universitetsvägen 10 B, plan 4 & 5
Frescati, Stockholm

Studentexpedition
expedition.romklass@su.se

Studievägledare
Hans-Roland Johnsson

Prefekt
prefekt.romklass@su.se

Studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå
studierektor.romklass@su.se

Studierektor på forskarnivå
studierektoruf.romklass@su.se

 

Prima Latina