Latinamerikastudier

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Romanska och klassiska institutionen
  4. Latinamerikastudier

Latinamerikastudier: En mångfald av metoder för att förstå en dynamisk kontinent

Latinamerika förändras. Nya rörelser och idéer vinner mark, handelsmönster ändras, fattigdomen minskar. Samtidigt som kontinenten söker sin roll i dagens globala sammanhang, ger den politiska och ekonomiska utvecklingen möjlighet för tidigare uteslutna och marginaliserade grupper att kräva sina rättigheter. Men trots framstegen fortsätter många av länderna på kontinenten att präglas av den ojämlikhet och instabilitet som kännetecknade deras förflutna. Samspelet mellan historien, nutiden och utvecklingstendenser står i centrum för Latinamerikastudier. Det är ett tvärvetenskapligt ämne vars metoder och teorier hämtas från samhällsvetenskaperna. Utöver studiet av Latinamerika i stort ges studenterna möjlighet att fokusera på enskilda teman och geografiska områden inom världsdelen. På högre nivåer diskuteras hur samhälls- och humanvetenskapliga teorier kan berikas av exempel och insikter från kontinenten.

Aktuella utbildningar i latinamerikastudier

Latinamerikastudier – kurser på avancerad nivå

Latinamerikastudier har ett utbud av kurser på avancerad nivå. Ett urval programkurser är sökbara inför varje termin.

Latinamerikainstitutet

Latinamerikainstitutets uppgift är att bedriva och främja forskning och utbildning om Latinamerika och Karibien, informera om aktuella samhällsförhållanden och driva biblioteks- och dokumentationsverksamhet. Institutet är en del av Stockholms universitet.

Kontakt

Besöksadress
Romanska och klassiska institutionen
Universitetsvägen 10 B, plan 4 & 5
Frescati, Stockholm

Studentexpedition
expedition.romklass@su.se

Studievägledare
Magnus Lembke

Prefekt
prefekt.romklass@su.se

Studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå
studierektor.romklass@su.se

puff_LAI_227x66_startsidaA+B
LAI BIbliotek