Latinamerikastudier

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Romanska och klassiska institutionen
 4. Latinamerikastudier

  Aktuella utbildningar i latinamerikastudier

  Latinamerikastudier – kurser på avancerad nivå

  Latinamerikastudier har ett utbud av kurser på avancerad nivå. Ett urval programkurser är sökbara inför varje termin.

  Nordiska Latinamerikainstitutet

  Nordiska Latinamerikainstitutets uppgift är att bedriva och främja forskning och utbildning om Latinamerika och Karibien, informera om aktuella samhällsförhållanden och driva biblioteks- och dokumentationsverksamhet. Institutet är en del av Stockholms universitet.

  Kontakt

  Besöksadress
  Romanska och klassiska institutionen
  Universitetsvägen 10 B, plan 4 & 5
  Frescati, Stockholm

  Studentexpedition
  expedition.romklass@su.se

  Studievägledare
  Magnus Lembke

  Prefekt
  prefekt.romklass@su.se

  Studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå
  studierektor.romklass@su.se

  puff_LAI_227x66_startsidaA+B