Prof. Jenny Larsson

Årsmötet börjar kl. 17.00 i sal B522b vid Romanska och klassiska institutionen.

Alla är välkomna 

Anmälan till eftersits: Anders.Bengtsson@su.se