Vid sidan av översättning och litteraturkritik spelar undervisning och forskning en betydelsefull roll som förmedlare av skönlitteratur. Konferensen ”Akademin som litteraturförmedlare” syftar till att synliggöra och undersöka förmedlingen av skönlitteratur från romanska språk inom nordisk undervisning och forskning under perioden 1965–2015. Utgångspunkten för konferensen är att akademin i hög grad bidrar till att såväl bekräfta som omförhandla litteraturens värde, men det saknas en självreflektion kring den egna funktionen som introduktör, kanonbildare och aktör med makt att legitimera och konsekrera skönlitterära verk och författarskap på det världslitterära fältet.

13.00 (den 16 november 2017):
Välkomstord av professor Astrid Söderbergh Widding, Rektor för Stockholms universitet


Program_Akademin som litteraturförmedlare_171002 (220 Kb)

Arrangör/Organiser: Mickaëlle Cedergren och Cecilia Schwartz
Kontakt/Contact: Mickaëlle Cedergren
Ingen föranmälan krävs/No registration required