"Den aragonesiska medeltidstexten Grant Crónica de Espanya"

(inbjudan av Prof. Laura Álvarez)

Arrangör/Organiser: Romling-forskningsnätverk
Webbadress/Webpage: www.su.se/romling
Kontakt/Contact: Francoise Sullet-Nylander
Ingen föranmälan krävs/No registration required