Dialect contact and acquisition: migrants in São Paulo

(inbjuden av Laura Alvarez)

Arrangör/Organiser: Romling-forskningsnätverk
Webbadress/Webpage: www.su.se/romling
Kontakt/Contact: Françoise Sullet-Nylander
Ingen föranmälan krävs/No registration required