Doktorand Torun Reite håller sitt slutseminarium på engelska med titeln: ”Discursive re(b)ordering of young Mozambicans: Language, ideologies and subjectivities in contemporary coloniality”.

Arrangör/Organiser: Romlitt
Kontakt/Contact: Linnea Kjellsson
Ingen föranmälan krävs/No registration required