©Sargon Maraha - The Plant of Immortality, Epic of Gilgamesh
©Sargon Maraha - The Plant of Immortality, Epic of Gilgamesh


I vår sekulariserade värld har mycket av det religiösa formspråket tagit sin tillflykt till skapandets sfär, inte minst litteraturen. Hos den italienske författaren Alessandro Baricco belyses detta formspråk i hans olika vidareutvecklingar av initiationsmyten, inte minst genom hans sätt att betona tiden och rummet.

Genom att introducera initiationskronotopen och dess olika former som begrepp och operativa verktyg, visar Barnohro Oussi på tidens och rummets samspel i initiationens olika steg. Hennes forskning belyser vilka former som kategorierna heligt och profant kan anta, både i det specifika författarskapet, men också på ett bredare plan, det vill säga i vår desakraliserade samtid.

Fakultetsopponent: Professor Alberto Casadei, Università degli studi di Pisa, Italien.

Handledare: Prof. em. Luminitza Beiu-Paladi, Romanska och klassiska institutionen, Stockholms Universitet och Docent Krzysztof Bak, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms Universitet.

Betygsledamöter:
Prof. Björn Larsson, Språk- och litteraturcentrum, Lunds Universitet
Prof. Anna Ljunggren, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms Universitet,
Fil. Dr. Cecilia Schwartz, Romanska och klassiska institutionen, Stockholms Universitet.
Suppleant:
Docent Svante Lindberg, Åbo Akademi.

Ordförande: Professor Bengt Novén, Romanska och klassiska institutionen, Stockholms Universitet.

Disputationen hålls på italienska.

Mer information - Spikblad

Varmt välkomna!