”Esaias Tegnérs skrift De fabula Aesopica från 1802 – presentation av översättning och problem.”

Arrangör/Organiser: latinseminariet vid SU
Kontakt/Contact: Maria Plaza
Ingen föranmälan krävs/No registration required