Professor emeritus Jan-Olof Svantesson (lingvistik) förklarar hur kinesiska fungerar när det gäller de olika förekommande tonerna

Arrangör/Organiser: Språkvetenskapliga föreningen
Kontakt/Contact: Anders Bengtsson
Ingen föranmälan krävs/No registration required