Gästdoktorand Stanis Lacowicz håller ett seminarium om sin forskning med titeln: ”Ficção histórica e D. Pedro I do Brasil: máscaras, fragmentos e reencenações da história”.

Arrangör/Organiser: Romlitt
Kontakt/Contact: Linnea Kjellsson
Ingen föranmälan krävs/No registration required