Alastair Creelman och Corina Löwe (Linnéuniversitetet) presenterar projektet ”Global classroom - Virtuell mobilitet vid Lnu” och hur konceptet ”global classrum” kan tillämpas inom språkundervisning.

Syftet med projektet Global classroom är att främja internationalisering på hemmaplan. För mer info om projektet Global classroom.

Kontakt/Organiser: Hugues Engel
Ingen föranmälan krävs/No registration required