Professor Stefan Helgesson,

Sex år efter den monumentala Grande sertão: Veredas (1956), en roman som tog Brasilien med storm, återkom João Guimarães Rosa i det lilla formatet med novellsamlingen Primeiras estórias (1962). Det rör sig om tjugoen säregna berättelser, oftast korta och med stor stilistisk spännvidd, men alla stöpta i det språk som kan kallas portugisiska som först och främst är roseanska – Rosas lyriska hybrid av det lärda och det folkliga, det ljudande och det betydande, det konkreta och det metafysiska. Ett språk som givetvis är omöjligt att översatta. Varför fick i så fall Marcia Cavalcante Schuback och jag det märkliga infallet att översätta just Primeiras estórias till svenska? Hur gick vi till väga? Och vad finns att säga om slutresultatet, boken Förberättelser som kom ut 2018?

Med stöd i en del tankegångar i Lawrence Venutis nyutkomna Contra Instrumentalism: A Translation Polemic (2019) kommer jag att reflektera kring ett urval passager i novellerna. Seminariet hålls på svenska och portugisiska (men allra mest svenska).

Organiser: Romlitt
Contact: Linnea Kjellsson
No registration required