Santi Luca Famà: Other Forms: a Neo-Formalist Analysis of Nonhumanity in Italian Modernism

Laura Sánchez Trejo: Figuraciones de lo femenino y modo gótico en la obra de Mariana Enríquez

Arrangör/Organiser: Romlitt
Kontakt/Contact: Linnea Kjellsson
Ingen föranmälan krävs/No registration required