Arrangör/Organiser: Seminariet i grekiska
Kontakt/Contact: Eva-Carin Gerö
Ingen föranmälan krävs/No registration required

Jens Mattheissen försvarar sin kandidatuppsats i grekiska, "Brasidas in Thucydides' narrative – Homeric hero or phantom figure? An analysis of the historian's portrayal of his rival at Amphipolis”,
Björn Winiger "Xenofon: 'Sokrates försvarstal mot domarna' -– Översättning, inledning och diskussion".
Studenterna opponerar på varandras uppsatser