Hans Färnlöf presenterar sitt arbete med att färdigställa lärsekvenser i Athena. Redovisningen kretsar runt utformning av material, dess svårighetsnivå och möjligheter att inkludera materialet löpande i undervisningen. Erfarenheter ges också från användning av lärsekvenser på Franska I.

Zoom: kontakta Hans Färnlöf (hans.farnlof@su.se) för att få en länk till föreläsningen i Zoom.

Arrangör: Romlitt
Kontakt: Linnea Kjellsson
Ingen föranmälan krävs