Deltagarna läser gemensamt Historia Animalium och belyser texten ur olika perspektiv - språkligt, kulturhistoriskt, filosofiskt/biologihistoriskt etc.
Kontakta Eva-Carin Gerö för material.

Arrangör/Organiser: seminariet i grekiska
Kontakt/Contact: Eva-Carin Gerö
Ingen föranmälan krävs/No registration required