"L'uso della particella ciò in dialetto trevigiano e nell'italiano regionale parlato a Treviso"

Arrangör/Organiser: Romling-forskningsnätverk
Webbadress/Webpage: www.su.se/romklass
Kontakt/Contact: Francoise Sullet-Nylander
Ingen föranmälan krävs/No registration required