Bild av Vaktel Förlag
Bild av Vaktel Förlag

OBS! Ändring av tid och plats

Christer Bergström är författare och militärhistorisk skribent med speciellt intresse för andra världskriget.
Thomas Roth är 1:e intendent och militärhistorisk expert på Armémuseum

Där andra skildringar av Ardennerslaget gör halt kring årsskiftet 1944-1945, tar Christer Bergströms bok "Ardennerna 1944-1945: Hitlers vinteroffensiv" med läsaren genom hela januari 1945. Ardennerslaget var nämligen inte slut bara för att Bastognes belägring hävdes (vilket brukar vara perspektivet i amerikanska skildringar), utan hårda och blodiga strider fortsatte att rasa under flera veckor på det nya året, innan det stod klart att tyskarna inte skulle lyckas. Den 4 januari 1945 anförtrodde t.ex. general Patton, utan tvekan en av de tuffaste generalerna på den allierade sidan, sin dagbok allvarliga farhågor: ”We can still lose this war”. Men även då återstod många hårda och blodiga slag, inklusive flera pansarslag som förbigåtts i flertalet skildringar av striderna i Ardennerna vintern 1944-1945.

Många andra förbisedda aspekter på Ardennerslaget, lyfts fram i Christer Bergströms bok, som bygger på en rejäl djupdykning i förstahandskällor – arkivmaterial såväl som intervjuer med veteraner som var med.

Ardennerna 1944-1945: Hitlers vinteroffensiv gör på ett befriande sätt rent hus med de ”tillrättalagda” historieskrivningar som respektive sida gjort av Ardennerslaget.

Boken blev översatt av universitetsadjunkten Françoise Sule till franska och publicerad av bokförlaget Heimdal.

Mellanspel av brasskvintett med tidstypisk musik. Samtalet följs av mingel.

Arrangör: Romanska klassiska institution i samarbete med Belgiska ambassaden, Försvarhögskolan och Armémuseum
Kontakt: Francoise Sule
Föranmälan krävs, anmäl dig senast 15 januari till Francoise.Sule@su.se