Prof. Gabriele Iannaccaro, Università degli Studi di Milano-Bicocca, håller ett seminarium på italienska:

"La costruzione dell’identità padana a cura della Lega Nord attraverso il recupero dei dialetti lombardi e veneti"

(inbjuden av Anna Gudmundson)

Arrangör/Organiser: Romling-forskningsnätverk
Webbadress/Webpage: www.su.se/romklass
Kontakt/Contact: Francoise Sullet-Nylander
Ingen föranmälan krävs/No registration required