Christophe Premat håller ett seminarium inom Romling-forskningsseminarium: Le français en situation minoritaire: le cas des (a)cadiens de Louisiane.

Arrangör/Organiser: Romling-forskningsnätverk
Kontakt/Contact: Francoise Sullet-Nylander
Ingen föranmälan krävs/No registration required