Titel: Narrativas globales y escrituras precarias. Literatura posnacional hispánica del siglo XXI

Information: För att ta del av texten som ska ventileras, kontakta Linnea Kjellsson, linnea.kjellsson@su.se

Arrangör/Organiser: Romlitt
Kontakt/Contact: Linnea Kjellsson
Ingen föranmälan krävs/No registration required