Titel på avhandlingstexten som presenteras är:
La letteratura postcoloniale italiana per l’infanzia
Lingua, spazio, colore

Texten och länk finns tillgänglig på Athena, internt/Romlitt-seminarier.

Opponent: Emma Bond (University of St Andrews)

Organiser: Romanska och klassiska institutionen
Contact: Ken Benson
No registration required*

*For external audience, please contact anna.finozzi@su.se to get the meeting link.

The seminar will be in italian
Seminariespråk är italienska