Verner Egerland (Lunds universitet) kommer att hålla ett seminarium på engelska med titeln:

"On the adverb SIC in Old Romance"

(inbjudan av Roberta Colonna-Dahlman & Tzortzis Ikonomou).

Arrangör/Organiser: Romling-forskningsnätverk
Webbadress/Webpage: www.su.se/Romklass
Kontakt/Contact: Françoise Sullet-Nylander
Ingen föranmälan krävs/No registration required