Projektseminarium inför VRs ordinarie utlysning av forskningsbidrag. För dem som vill söka VRs externa medel i vår.

Ni är välkomna att anmäla er till Linnea med projekttitel, kopia till prefekt.

Inlämningsfrist för VRs projektansökan måndag 25/2, kl. 09.00 (uppladdning på Mondo under filsamling ROMLITT → VT19 underlag → VR-ansökningar 1 mars).


Arrangör/Organiser: Romklass
Kontakt/Contact: Linnea Kjellsson
Ingen föranmälan krävs/No registration required