Mer information på Institutionen för kultur och estetiks hemsida.

Arrangör/Organiser: Institutionen för kultur och estetik i smarbete med Romanska och klassiska institutionen
Webbadress/Webpage: https://www.su.se/ike
Kontakt/Contact: Maria Walecka-Garbalinska
Ingen föranmälan krävs/No registration required