Inbjuden av Hans Färnlöf

Arrangör/Organiser: RomLitt-forskningsnätverk
Kontakt/Contact: Linnea Kjellsson
Webbadress/Webpage: www.su.se/romklass
Ingen föranmälan krävs/No registration required