Titel: Ecologías extrañas. Poética ambiental y naturaleza en poemas extensos contemporáneos en América Latina (2000-2016) 
Opponent är professor Julio Prieto, University of Potsdam.

Arrangör/Organiser: Romlitt
Kontakt/Contact: Linnea Kjellsson
Ingen föranmälan krävs/No registration required