Opponent är professor Jennifer French, Williams College, Massachusetts.
Huvudhandledare: Ken Benson, Romanska och klassiska institutionen, SU
Handledare: Kari Soriano Salkjelsvik, Universitetet i Bergen

Manus kommer att föreligga 3-4 veckor i förväg och kan begäras genom att skriva till författaren gianfranco.selgas@su.se

För externa deltagare hänvisas till Ken Benson för att erhålla zoom-länk (för interna hänvisas till Romklass-kalender).

Arrangör: Romanska och klassiska institutionen
Kontakt: Ken Benson
Ingen föranmälan krävs