Professor Carol Myers-Scotton, Michigan State University ger en föreläsning under följande titeln:

Speaking two languages in the same sentence: grammatical structure in codeswitching

(inbjudan av Anders Bengtsson)

Organiser: Romling-forskningsnätverk och Vitterhetsakademien i samarbete med Engelska institutionen och Institutionen för lingvistik
Webpage: www.su.se/romklass
Contact: Francoise Sullet-Nylander & Anders Bengtsson
No registration required

Workshop 8 november kl. 12.00, sal E890. hus E, plan 8 - Engelska institutionen