Marta Garbelli, doktorand i italienska presenterar sitt avhandlingsprojekt (på engelska):

"The syntax of medieval Northern Italian vernaculars. The p, ose production in Lombardia and Veneto in the 13th and 14th century"

"La sintassi degli antichi volgari settentrionali. La prosa in Lombardia e Veneto tra Duecento e Trecento"

Arrangör/Organiser: Romling-forskningsnätverk
Webbadress/Webpage: www.su.se/romklass
Kontakt/Contact: Francoise Sullet-Nylander
Ingen föranmälan krävs/No registration required