"Valutare il grado di autenticità dei materiali audio per l’insegnamento dell’italiano L2/LS: una proposta metodologica"

Arrangör/Organiser: Romling-forskningsnätverk
Webbadress/Webpage: www.su.se/romling
Kontakt/Contact: Francoise Sullet-Nylander
Ingen föranmälan krävs/No registration required