Han Lamers, Associate Professor of Classics at Oslo University, will give a seminar on "Voice and Echo: The Latin Literature of Italian Fascism".

Arrangör/Organiser: Romlitt/Klassiska
Kontakt/Contact: Denis Searby
Ingen föranmälan krävs/No registration required