Projektseminarium inför VRs ordinarie utlysning av forskningsbidrag.

Det blir ca. 20 minuters diskussion per projekt med ett körschema enligt följande:

14:00 Hans
14:20 Mickaëlle
14:40 Jasmin
15:00 Erika
15:15 Rakel

 

Projekten ska laddas upp senast en vecka i förväg, alltså den 1/3 kl. 14.00 (uppladdning på Mondo under filsamling ROMLITT → VT19 underlag → VR-ansökningar 8 mars).

Arrangör/Organiser: Romklass
Kontakt/Contact: Linnea Kjellsson
Ingen föranmälan krävs/No registration required