Förlängt projektseminarium inför VRs ordinarie utlysning av forskningsbidrag. För dem som vill söka VRs externa medel i vår och inte kan komma till seminariet 1/3 finns också denna datum 8/3.

Ni är välkomna att anmäla er till Linnea med projekttitel, kopia till prefekt.

Arrangör/Organiser: Romklass
Kontakt/Contact: Linnea Kjellsson
Ingen föranmälan krävs/No registration required