Program workshop RomLing (697 Kb)

I mars 2011 beslutade rektor om nya ledande forskningsområden vid Stockholms universitet. Romansk språkforskning är ett av dessa. Mot bakgrund av beslutet bildades nätverket RomLing för forskare i romansk språkvetenskap. Under 2014 gjordes en ny utvärdering, varefter det beslöts att återigen utse Romansk språkforskning som ett av de ledande forskningsområdena vid den humanistiska fakulteten. 2020 är det sista året för detta område och styrgruppen för RomLing anordnar en workshop med temat Forskning inom romansk lingvistik: diversitet, gemensamma grunder och framtida perspektiv den 31 januari 2020. 

Flera forskare som är aktiva inom RomLings olika forskningsgrenar kommer att presentera sitt pågående eller framtida forskningsprojekt som ingår inom RomLing: diskurs- och interaktionslingvistik, historisk lingvistik, sociolingvistik, språkinlärning/språkdidaktik, syntax och semantik samt översättningsvetenskap och kontrastiv lingvistik. Huvudsyftet med workshopen är att diskutera våra gemensamma grunder, teorier och metoder och möjliga strategier inför framtiden (se programmet i bifogat PDF)

Forskarpresentationer
Introduction och programmet (310 Kb)
Presentation Fanny Forsberg Lundell - Global mobilitet (1128 Kb)
Presentation Michele Colombo o Tzortzis Ikonomou - The Italian language (1784 Kb)
Presentation Anders Bengtsson - The suffix -isme (703 Kb)
Presentation Roberta Colonna Dahlman - Defining Factivity (852 Kb)
Presentation forskningsgruppen ROMPOL - Att analysera politiska diskurser (743 Kb)

Arrangör/Organiser: RomLings-forskningsnätverk
Webbadress/Webpage: su.se/romling
Kontakt/Contact: Françoise Sullet Nylander
Föranmälan krävs/Registration required