Program workshop RomLing (673 Kb)

I mars 2011 beslutade rektor om nya ledande forskningsområden vid Stockholms universitet. Romansk språkforskning är ett av dessa. Mot bakgrund av beslutet bildades nätverket RomLing för forskare i romansk språkvetenskap. Under 2014 gjordes en ny utvärdering, varefter det beslöts att återigen utse Romansk språkforskning som ett av de ledande forskningsområdena vid den humanistiska fakulteten. 2020 är det sista året för detta område och styrgruppen för RomLing anordnar en workshop med temat Forskning inom romansk lingvistik: diversitet, gemensamma grunder och framtida perspektiv den 31 januari 2020. 

Flera forskare som är aktiva inom RomLings olika forskningsgrenar kommer att presentera sitt pågående eller framtida forskningsprojekt som ingår inom RomLing: diskurs- och interaktionslingvistik, historisk lingvistik, sociolingvistik, språkinlärning/språkdidaktik, syntax och semantik samt översättningsvetenskap och kontrastiv lingvistik. Huvudsyftet med workshopen är att diskutera våra gemensamma grunder, teorier och metoder och möjliga strategier inför framtiden (se programmet i bifogat PDF)

Arrangör/Organiser: RomLings-forskningsnätverk
Webbadress/Webpage: su.se/romling
Kontakt/Contact: Françoise Sullet Nylander
Föranmälan krävs/Registration required