Worlds, Events, and Individuals: Extensionality and Intensionality in Ancient Greek, om "reella" eller möjliga världar och deras språkliga uttryck i grekiskan.

Arrangör/Organiser: seminariet i grekiska
Kontakt/Contact: Eva-Carin Gerö
Ingen föranmälan krävs/No registration required