Träffa och hör våra lärare Juan Carlos Cruz Suárez och Christophe Premat samtala på spanska och franska om Romanska språk.

Foto: Niklas Björling & Dorothée Vallot