Hösten 20 

P.g.a. de nya, striktare rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten måste vi tyvärr nu avbryta den gradvisa övergång till campusundervisning som vi planerat för andra halvan av höstterminen. Detta beslut berör endast ett fåtal kurser. Observera dock att salstentor äger rum som vanligt på universitetet i coronasäkrade salar hela terminen ut. 

Våren 21 

Romanska och klassiska institutionen har beslutat att all undervisning och examination kommer att ske online under hela vårterminen 2021 (2021-01-18 - 2021-06-05). Vi öppnar dock upp för möjligheten att övergå till campusbaserade salstentor om detta visar sig vara genomförbart.