Vad hade Verdi och opera för roll under 1800-talet? Vad såg vi i AIDA för 150 år sedan? Öppna föreläsningen ››Att skapa Italien – Verdis och operans roll i Italiens enande‹‹ hålls av Tzortzis Ikonomou, lektor i italienska vid Stockholms universitet.

Cirka 40 minuter på svenska.
Den öppna föreläsningen hölls i Kungliga Operans Guldfoajé den 8 mars.

Om Tzortzis Ikonomou

Tzortzis Ikonomou är lektor i italienska med inriktning på äldre italiensk litteratur och språkhistoria vid Stockholms Universitet. Mycket av hans forskning har behandlat 1800-talets Italiens kultur, språk och litteratur. Han forskar nu om Dante och hans påverkan på litteraturen under 1700- och 1800-talet.

Läs mer om Tzortzis Ikonomou