Ars Edendi Lecture Series, vol. IV
Ars Edendi Lecture Series, vol. IV

I denna rika och varierade samling behandlas såväl traditionella som nyskapande lösningar av ledande experter inom editionsfilologisk forskning.

Denna fjärde volym i serien presenterar föreläsningar av internationellt ledande forskare, som Glenn Most som behandlar fundamentala frågor om vad som menas med en textkritisk edition, Mariken Teeuwen om att ge ut marginalia, Paolo Maggioni om hur man kan hantera utgivning av uppenbara fel i texten, Charles M. Atkinson om hur man kan hantera utgivning av text med musikalisk notation.

Två bidrag behandlar utmaningar vid digitala utgåvor, som Charalambos Dendrinos om utgivningar av grekiska texter, och Peter Robinson av texter på latin och Chaucer, medan Richard Janko beskriver problem och lösningar vid utgivning av texter skrivna på papyrus i Herculaneum.

Forskningsprogrammet Ars edendi, bekostat av Riksbankens Jubileumsfond, har under åren 2008-2015 organiserat ett stort antal gästföreläsningar på Stockholms Universitet med fokus på speciella utgivningsmetoder vid utgivningen av dynamiska och centrala texttraditioner i den medeltida latinska och grekiska litteraturen.

Boken har redigerats av Barbara Crostini, Gunilla Iversen och Brian M. Jensen från på Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet.

Ars Edendi Lecture Series, vol. IV ges ut i skriftserien Studia Latina StockholmiensiaRomanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet.

Hur får du tag på boken  
Du kan ladda ned boken gratis i fulltextformat (PDF-fil), epub- och Kindle-format eller beställa ett tryckt exemplar av boken via svensk eller internationell nätbokhandel.

Om Stockholm University Press
Stockholm University Press (SUP) är ett forskardrivet förlag som erbjuder nationella och internationella forskare infrastruktur för kvalitetsgranskad Open Access-publicering (med en CC-BYA licens) av monografier, antologier och tidskriftsartiklar.