Foto: Humtank
Foto: Humtank

För att komma bort från självbilden som underdogs måste humanister synliggöra de goda forskningsresultaten, och inte nöja sig med en plats i utkanten av samhällsdebatten.

Läs hela artikeln av forskarna Fanny Forsberg Lundell, Docent i fransk språkvetenskap vid Romanska och klassiska institutionen och Jonas Harvard, Docent i historia vid Mittuniversitetet

http://www.tidningencurie.se/22/debatt/debatter/2014-12-02-det-behovs-en-ny-humanistisk-sjalvbild.html