Sverige utmärker sig i Corona-tider och världens blickar riktas emot oss. Den fransk-kanadensiska tidningen Le Devoir intervjuar Fanny Forsberg Lundell, docent i franska,  Romklass, Fanny Härgestam, journalist och alumn på Romklass, samt Elisabeth Bladh, lektor på Tolk- och översättarinstitutet, SU och fd alumn om den svenska Corona-strategin.

Länk till artikeln (på franska) »