Sofia Lodén har antagits som ny Pro Futura Fellow vid SCAS i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond.

Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett 2017 års Pro Futura-forskare. De fyra forskarna har valts ut bland 27 nominerade. Beredningen av har utförts av SCAS i Uppsala. De fyra forskarna har handplockats med hänsyn till den kvalitet deras forskning har samt till deras förmåga att i framtiden arbeta självständigt och nydanande.

En av de fyra forskarna har nominerats av Stockholms universitet:

Sofia Lodén (Romanska och klassiska institutionen) kommer att forska om gränser och landskap i Artursagan. The Europeanization of Culture in the Middle Ages: Moving Borders and Landscapes in Arthurian Romance