Framtida klassiker – Future Classics

Evenemanget var till sin helhet initierat, planerat och arrangerat av två av institutionens studenter, Agnes Vendel och Johanna Koivunen. Det samlade deltagare från sex lärosäten i tre nordiska länder, med 15 individuella föredrag och en paneldiskussion om hur utbildningen bättre kan förbereda studenter för att genomföra forskningsuppgifter.

Symposiet genomfördes med hjälp av välvilligt ekonomiskt stöd från:

Stiftelsen Harald och Tonny Hagendahls minnesfond, och Kungl. Patriotiska Sällskapet

Uppföljaren väntas äga rum i Oslo under 2020.

Future Classics